ทำความสะอาด และเก็บขยะ หลังจัดงานถนนคนเดิน แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ สังกัด กองช่าง และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ช่วยกันทำความสะอาด และเก็บขยะ โดยคัดแยกขยะในแต่ละประเภท หลังจัดงานถนนคนเดิน แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สวนสาธารระอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวโสภา จิตต์ประสงค์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ