ออกพื้นที่การจัดทำศูนย์ขยะต้นทางในหน่วยราชการ และในเขตพื้นที่บ้านแก้ม

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกพื้นที่การจัดทำศูนย์ขยะต้นทางในหน่วยราชการต่าง ๆ และในเขตพื้นที่บ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ