ออกให้บริการน้ำฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณศาลเจ้าหลวงปัว

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการน้ำฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณศาลเจ้าหลวงปัว หมู่ที่ ๔ ตำบลวรนคร ตามที่ประชาชนได้ร้องขอมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ