ติดตั้งเดินสายไฟภายในบ้านของผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการติดตั้งเดินสายไฟภายในบ้านของผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวคมคาย อุตรชน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ