ตัดหญ้าบริเวณจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยว แบบจำลองกำแพงเมืองปัว

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการตัดหญ้า บริเวณจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยว แบบจำลองกำแพงเมืองปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนราธิป  พลจร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ