ตีเส้นจราจรใหม่ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการตีเส้นจราจรใหม่ให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว เพื่อบอกทิศทางการเดินรถที่ถูกต้อง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ