ช่วยเหลือและดูแลงานทำบุญครบร้อยวัน หลวงปู่พระครูนันทวรธรรม บริเวณวัดบ้านปรางค์

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการช่วยเหลือ และดูแลความเรียบร้อยของงานทำบุญครบร้อยวัน หลวงปู่พระครูนันทวรธรรม บริเวณวัดบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว ตามที่ได้แจ้งร้องขอมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายไพโรจน์ จันตระ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ