ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๐๖.๐๙ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจเทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรประจำวัน ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก และนายปิยะพงษ์ ปาละ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ