รับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุตกจากที่สูง มีอาการบาดเจ็บบริเวณคอและหลัง ในเขตบ้านแก้มราษฎร์พัฒนา ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๓.๔๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้บาดเจ็บ เป็นเพศชาย อายุประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปี จากอุบัติเหตุตกจากที่สูง ในเขตพื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา โดยสำรวจพบว่า มีอาการบาดเจ็บบริเวณคอและหลัง จึงได้นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ