วีดืทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

วีดืทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์