ออกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย ในพื้นที่จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ออกดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย ในพื้นที่จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ในเขตเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ