ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว กำหนดสมัยประชุมสามัญ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2566 และสามัญแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว กำหนดสมัยประชุมสามัญ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2566 และสามัญแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

20230309_035252