ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสภาเทศบาลตำบลปัว

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสภาเทศบาลตำบลปัว

20230927_081644